I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.artehome.pl, jego podstron, zawieranych Umów Sprzedaży oraz świadczonych Usług Elektronicznych (zwanej dalej: „Serwisem internetowym”) oraz zasady i informacje dotyczące stosowanych plików cookies.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez iMedia Joanna Sawicka Produkty oraz korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez iMedia Joanna Sawicka.
 3. Informujemy, że w ramach Serwisu internetowego mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. iMedia Joanna Sawicka nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem, jest: iMedia Joanna Sawicka z siedzibą w Białymstoku; NIP: 9660848847, zwana dalej: iMedia lub Administrator. Kontakt z Administratorem można nawiązać wysyłając e-mail: biuro@infokioski.p l , telefonicznie pod numerem: 85 7104433, lub korespondencyjnie pod adresem ul. Produkcyjna 98A, 15-680 Białystok.
 2. Dane osobowe zbierane są podczas: zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, korzystania z formularza kontaktowego, złożenia reklamacji i obsługi posprzedażnej, złożenia wniosku o odstąpienie od umowy, udziału w konkursach i akcjach promocyjnych, korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres do dostawy), uczestnictwa w konkursach oraz przeglądania produktów umieszczonych na stronie internetowej, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego.
 4. Przekazanie danych osobowych do iMedia w związku z zawieranymi umowami jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizację kontraktu, w tym również zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu internetowego, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych oraz obsługi Sklepu internetowego.
 5. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta iMedia przy prowadzeniu Serwisu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom iMedia co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie.
 6. Klient ma prawo do:
  • cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił iMedia;
  • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • przenoszenia danych.
  1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa.
  2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


III. MECHANIZM COOKIES, ADRES IP

 1. Serwis internetowy używa plików, zwanych cookies.
 2. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają m.in. dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, do jego preferencji.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie Internetowym jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana przez kliknięcie zgody na stronie Serwisu internetowego
 4. Użytkownik Sklepu Internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym Sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


IV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. iMedia Joanna Sawicka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszej Polityki z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym rozwoju usług informatycznych.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@infokioski.pl

 

 

Data publikacji: 01.03.2020 r.

Dokumenty do pobrania

PlikWielkość pliku
doc Polityka Prywatności, Cookies57 KB
pdf Polityka Prywatności, Cookies77 KB